Rekisteri- ja tietosuojaselosteTämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Mediamuija AF Oy

valokuvaaja Marissa Tammisalo

+358456343604

info@marissatammisalo.com

Y= 3248470-8

henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakasrekisteri ja laskutusrekisteri

rekisterin tietosisältö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:-henkilö antaa rekisterin ylläpitäjälle oikeuden antamiensa tietojen käsittelyyn asiakasrekisteriä sekä laskutusrekisteriä varten)-henkilö hyväksyy rekisterin ylläpitäjän laatiman kuvaussopimuksen ja kuvausehdot-rekisterinpitäjä on oikeutettu asiakas- sekä laskutusrekisterin ylläpitämiseen asiakassuhteen vuoksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteiden  ylläpito.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

tietolähteet
tietojen luovutukset
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta  esimerkiksi  sähköpostitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,  puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa sovitusti tietojaan.


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Henkilön antamat tiedot tallentuvat  sähköiseen laskutusohjelmaan.


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmienavulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietojasäilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia jamuita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitelläänluottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.Using Format